Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

4792 4db2 390

m. świetlicki / drobna zmiana

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viayanek yanek
4051 bfb5 390
Reposted fromdzulajj dzulajj viaciarka ciarka
8295 4ba6 390
...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viayanek yanek

May 21 2017

7622 8f41 390

the-night-picture-collector:

Alain Delon, alone among others, 1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viatwice twice
5322 eee2 390

Hong Kon color blocking, Justyna Zduńczyk

Reposted fromoolong oolong viatesknoty tesknoty
4091 4e6d 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaundonee undonee

May 16 2017

4314 5a77 390
Reposted frombeltane beltane viagdziejestola gdziejestola

May 15 2017

Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.

May 14 2017

May 13 2017

Elementy rzeczywistości, wszystkie razem i każdy z osobna, wydawały mi się bez sensu tak długo, dopóki ich nie powiążę osobiście w jakąś rozsądną całość. Świat składał się na razie z kawałków bez znaczenia, które należało dopiero pozszywać, żeby nie tylko całość miała swój sens, ale i nadała go poszczególnym częściom. Zaczynałem właśnie żyć, a przecież nie mogłem żyć bez sensu.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromirresponsible irresponsible viaciarka ciarka

May 12 2017

Co jest gorsze? Nowe, potwornie bolesne rany czy stare rany, które powinny były wygoić się już dawno temu? Może stare rany nas czegoś uczą. Przypominają nam, gdzie byliśmy i co mamy za sobą. Uczą nas, czego unikać w przyszłości. Tak chcemy myśleć. Ale wcale tak nie jest. Niektóre błędy musimy powtórzyć wiele razy.
— M. Grey, Grey's Anatomy
Reposted fromzyta zyta viagdziejestola gdziejestola
0420 000d 390

May 11 2017

Patrzę na Ciebie i czuję do Ciebie niechęć. I sentyment do tego, co kiedyś było między nami. 
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty

May 08 2017

Życie jest brudnym piekłem i ludzie wszystko gnoją. Największe przerażenie ogarnia wtedy, kiedy czujesz, że w twoim życiu zaczyna się coś dobrego. Przymykasz oczy i widzisz, jak wszystko idzie w błoto. Jak we wszystko wtrącają się podli i głupi; jak wszystko pomału umiera; jak wszystkiego trzeba będzie potem żałować. Kochasz i widzisz zdradę; czujesz, że zaczynasz kochać, i widzisz, jak ten człowiek od ciebie odchodzi. Wtedy dopiero można naprawdę zrozumieć, czym jest strach.

— Marek Hłasko "Port Pragnień"
Reposted fromyveee yveee viaxnothumanalall xnothumanalall

May 05 2017

5588 23be 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viamaryjanejanis maryjanejanis
Reposted frombluuu bluuu viaawaken awaken

May 04 2017

9014 a7c4 390

anitaleocadia:

Sophie Rambert - Mélancolie 1, pierre noire sur papier

Reposted fromkimik kimik viaciarka ciarka
9812 395d 390

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viaciarka ciarka
9603 6492 390
Reposted fromkrzysk krzysk viarudaizia rudaizia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl