Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

2806 1021 390
Reposted frombrumous brumous viaAmericanlover Americanlover

October 19 2017

9620 bda8 390
Reposted frombrumous brumous viaciarka ciarka
1063 2592 390
Reposted fromels els viagdziejestola gdziejestola
4539 0a74 390
Reposted fromfantom fantom viagdziejestola gdziejestola

October 18 2017

9536 e933 390
Reposted fromunco unco viaundonee undonee
2656 ac75 390

natura-e:

- Nature blog ^^

Reposted fromhawke hawke viamaryjanejanis maryjanejanis

October 16 2017

prince-dybala

that feeling when you’re putting your makeup on and see yourself transform from 1 to a solid 1.5

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaciarka ciarka
3692 d6a2 390

October 14 2017

7434 f73e 390

falterer:

IN LOVE

Reposted fromhawke hawke viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

October 13 2017

"To jeden z cudów, który nigdy nie może się wydarzyć. Barthes był przekonany, że prawdziwe 'kocham cię' powinno paść z dwojga ust jednocześnie. To niemożliwe, dlatego zawsze jest osoba, która mówi je pierwsza. I ta pierwsza stawia się na pozycji zakochanego, niewolnika swojego umiłowanego obiektu. Nie możemy przed tym uciec. I nie możemy też uciec przed mitem, że miłość niweluje władzę, że jesteśmy sobie równi."


- Odwrócony wzrok ukochanej - wywiad z Radkiem Rychcikiem

Reposted fromcytaty cytaty viaciarka ciarka
3092 4ad6 390
Reposted fromjdeg jdeg viaohsoquiet ohsoquiet
2594 e247 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viatwice twice

October 11 2017

2897 119b 390
Reposted frombrumous brumous viaciarka ciarka
Ciągle wymagałem od ludzi przypominania mi, że nie jestem bezwartościowy i zasługuję na ich uwagę. Im bliżsi mi byli, tym częściej to robiłem. A to jest coś, co zabija relacje. Nawet te najlepsze. Bo pokazując, że nie znasz własnej wartości, tracisz ją w oczach innych.
— Przemyślenia Trzeźwego Człowieka
Reposted fromstormymind stormymind viaBloodMoon BloodMoon

October 10 2017

It’s okay to do things alone sometimes. It’s okay to just spend time with yourself. Why? Because you must get to know yourself just as much as anyone else.
— Nicole Addison @thepowerwithin (via thepowerwithin)
Reposted fromSkydelan Skydelan viaohsoquiet ohsoquiet

My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.

— Tove Jansson "Pamiętniki Tatusia Muminka"
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaohsoquiet ohsoquiet
Nie mam parcia na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Nie chcę piąć się po szczytach kariery.  Chcę mieć jedynie mały pensjonat w górach, domek z ogródkiem i dwoma drzewami, aby umieścić tam hamak. Chcę mieć codzienny widok na góry i zasypiać w ramionach kogoś, z kim codzienność jest jak raj.
— tyle.
Reposted frommyceline myceline viaohsoquiet ohsoquiet
8218 6aee 390
Reposted frombrumous brumous viaohsoquiet ohsoquiet
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viaohsoquiet ohsoquiet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl