Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

9114 ed27 390
Reposted frompussyporn pussyporn viafallintotime fallintotime

April 18 2017

Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
1138 f159 390
Reposted fromdrozdzi drozdzi viahisteryczna histeryczna
Reposted frombluuu bluuu viaundonee undonee

April 17 2017

4397 a50a 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viazapominanie zapominanie
9387 3bc9 390
Reposted fromretaliate retaliate viaciarka ciarka

April 13 2017

1512 98d3 390
Reposted fromdanielltt danielltt viazapominanie zapominanie
0140 f440 390

viirgo:

relaxing times, reading art books

Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
6102 ce85 390
Reposted fromollardo ollardo viaAmericanlover Americanlover

April 11 2017

Zerknąłem w lusterko i zobaczyłem, jak stoi samotnie w świetle księżyca, w swoim błękitnym szlafroku i majtkach, skamieniała niczym osobliwy posąg. Poczułem, że bebechy mi się przewracają. Zrobiło mi się niedobrze, ogarnął mnie jakiś dziwny smutek i poczucie, że jestem do niczego. 
Kochałem ją. 
— Bukowski - "Kobiety"
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viasmutnazupa smutnazupa

April 09 2017

1873 d39e 390
Reposted fromszszsz szszsz viadoubleespresso doubleespresso
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Dziś


Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć ,

by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.

Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli - i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa.

2953 2bb8 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaunmadebeds unmadebeds
2193 4341 390

1972projects:

CRONACA DI UN AMORE: Ferdinando Sarmi and Lucia Bose in Michelangelo Antonioni’s 1950 debut

http;//www.1972projects.blogspot.com

Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
1971 f71a 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds

April 08 2017

3139 dac2 390
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Ogarnia mnie zmęczenie oraz niemoc. Moje życie się powtarza i ja się powtarzam. Zamiast niepowtarzalności - seryjność.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia. Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice. Ponieważ niektóre więzi są po prostu sobie przeznaczone. 
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viarudaizia rudaizia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl